http://fondnadija.org.ua

Praktyki zawodowe we Wrocławiu dla młodzieży ukraińskiej

            -77hg138l9kProjekt praktyk dla młodzieży ukraińskiej  organizuje  Dortmundzko-Wrocławska Fundacja św. Jadwigi. Każdego  roku we wrześniu  na 5-cio tygodniowe praktyki zawodowe do Wrocławia przyjeżdża 8 osób. Kilka tygodni spędzonych w Polsce dla praktykantów - to  ogromna szansa podniesienia kwalifikacji zawodowych, ale także polepszenia znajomości języka polskiego, oraz poznania wielu wspaniałych osób, zarówno w zakładach pracy, jak i w domach wrocławskich rodzin, które przyjmują ich pod swój dach. W ciągu kilku tygodni pobytu praktykanci zwiedzają Wrocław, spotykają się z władzami regionu oraz mieszkańcami  Wrocławia.

            O praktykę zawodową mogą się ubiegać kandydaci w wieku od 18 do 26 lat, którzy ukończyli lub w najbliższym czasie ukończą studia.