http://fondnadija.org.ua

Pojęcie terapii zajęciowej  

Terapia zajęciowa – to leczenie i usprawnienie za pomocą określonych czynności, zajęć i pracy, która pozwala na rozwój wyobraźni oraz swobodne i spontaniczne wyrażenie podopiecznego. Zajęcia w Terapii Zajęciowej otwierają także nowe możliwości życiowe, rozwijają wyobraźnię i zainteresowania oraz inspirują miedzy innymi do wyrażenia siebie w nowych technikach. Terapia zajęciowa daje dzieciom możliwość realizowania siebie i swoich umiejętności poprzez komunikowanie się i zapoznanie z otaczającymi osobami. 

 Cele terapii zajęciowej 

 Zajęcia mają na celu rozładowywanie trudnych emocji u dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi, zaburzeniami w zachowaniu, a także wyzwalanie pozytywnych emocji, umożliwiających optymalne wykorzystanie możliwości rozwojowych dzieci.   

 Formy organizacji terapii zajęciowej 

 Zajęcia odbywają się raz w tygodniu we wtorki od godz. 8:00 do 16:00 przy ul. Mazepy. Uczestnicy WTZ mają zapewniony obiad oraz przekąskę w ciągu dnia.

 Forma zajęć - grupowa. Zasadą zajęć jest nadanie większego znaczenia doznaniom dzieci podczas samego procesu „tworzenia”, niż jego wytworom. W toku terapii zajęciowej osoby wykonują pożyteczne, zorganizowane czynności mające podtrzymać ich aktywność, na przykład: lepienie, malowanie, wycinanie i wiele innych.