http://fondnadija.org.ua

  • Głównym celem Fundacji jest działalność charytatywna i dołączanie do działalności charytatywnej wszystkich, kto pragnie przysłużyć się sprawie podnoszenia chrześcijańskiej moralności, kultury, edukacji, sztuki, wsparcia biednych, pomocy w działalności statutowej innym charytatywnym i społecznym organizacjom, a także inna działalność charytatywna odpowiednio do statutu i czynnego ustawodawstwa.