http://fondnadija.org.ua

 

Irena Hałamaj

Prezydent Fundacji

 

  Urodzona 21.05.1985r. w Użgorodzie. W latach 1992-2003 uczęszczała do Szkoły Nr 1 w Skolem. W 2008r. obroniła pracę magisterską na wydziale ekonomii Lwowskiego  Narodowego Uniwersytetu  imienia Iwana Franki (kierunek  Rachunkowość i audyt).  W 2010r. podjęła  podyplomowe studia prawnicze.


 Janina Andrejczuk

Wice prezydent


 

dsc 0488-2 

 Weronika Kiernicka

Sekretarz

  Urodzona 24.02.1988r. we Lwowie. W 2003r. ukończyła szkołę Nr 33, kontynuując naukę w Kolegium Kultury i Sztuki (kierunek bibliotekarstwo). Następnie rozpoczęła pracę i studia w Państwowej Akademii Finansów (kierunek Finanse i kredyt) zwieńczone w 2012r. obroną pracy magisterskiej.