http://fondnadija.org.ua

Ukraiński Dzień we Wrocławiu

„Dzień Ukraiński” to zdecydowanie jedno z najbardziej ciekawych przedsięwzięć podczas 5-tygodniowych praktyk młodzieży z Ukrainy we Wrocławiu.

Impreza kulturalna połączona była z promocją tradycyjnych potraw regionalnych, przygotowanych przez stażystów ze Lwowa. Wspólna zabawa to nie tylko okazja do miłego i aktywnego spędzania czasu wolnego, ale również integracja praktykantów i Wrocławian. Podczas organizowanej przez Fundację św. Jadwigi imprezy zostało wystawione stoisko naszej Fundacji, na którym prezentowane były wyroby ręczne młodzieży Katedralnej oraz dzieci z WTZ i Świetlicy Parafialnej. Wśród uczestników także zostały rozkolportowane ulotki zawierające informacje na temat Fundacji „Dajmy Nadzieję”. 

Zaś następnego dnia - w niedzielę 11 października- wolontariusze Fundacji przedstawili swoje stoisko przy pl. Katedralnym 4, za co jesteśmy bardzo wdzięczni Katolickiemu Radio Rodzina. Koszty otrzymane z tych  kiermaszy  zostaną przekazane na rozwój naszej działalności charytatywnej.

 

 
Seminarium p.t.„Pojednanie- Partnerstwo-Przyszłość"

Przedstawiciele Fundacji “Dajmy Nadzieję” wzięli udział w seminarium pt." Pojednanie -Partnerstwo-Przyszłość" w dniach 18-20 września 2015 r. we Wrocławiu.

Pierwszy dzień organizowanych pod hasłem „Pojednanie” uroczystości poświęcony był 50 rocznicy Orędzia Biskupów Polskich do Biskupów Niemieckich.

Następnego dnia, przebiegającego tym razem pod hasłem „Partnerstwo” dziękowano za ponad 40-letnią współpracę środowisk Dortmundu i Wrocławia. Zaowocowała ona licznymi kontaktami międzyparafialnymi i szkolnymi. Współpraca ta przyczyniła się do budowania pozytywnych relacji polsko-niemieckich we wspomnianych instytucjach.

W niedzielę, 20 września 2015 r., obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą św. o godz. 10.00 w Katedrze Wrocławskiej, w której udział wzięli fundatorzy, darczyńcy i współpracownicy Fundacji im. św. Jadwigi z Polski, Niemiec i Ukrainy. Po Mszy św. spotkanie przeniosło się do Sali konferencyjnej, a jego myślą przewodnią była „Przyszłość”. Rozmawiano o międzynarodowych projektach młodzieżowych, o Fundacji „Dajmy Nadzieję” i o innych działaniach prowadzonych we Lwowie i na Ukrainie, w które zaangażowani są m.in. absolwenci praktyk organizowanych przez Fundację św. Jadwigi we Wrocławiu.

Te trzy dni spędzone w duchu ekumenizmu, w duchu wspólnych wartości stali się okazją do budowania kolejnych mostów porozumienia pomiędzy Niemcami, Polakami i Ukraińcami.

 
Warsztaty Obywatelskie

W dniach 15-17 września  odbyły się Warsztaty Obywatelskie dla 10 osobowej grupy pracowników oraz wolontariuszy Fundacji „Dajmy Nadzieję", zorganizowane przez Fundację Dortmundzko-Wrocławską im. Św. Jadwigi we Wrocławiu.

W ramach warsztatów zaproszeni wzięli udział w spotkaniach nt. organizacji pozarządowych i Funduszy Europejskich. W pierwszym dniu przedstawiciele Fundacji odwiedzili NSZZ „Solidarność” , gdzie dowiedzieli się o historii związku, jego roli w rozwoju Państwa demokratycznego oraz obecnej działalności.

W kolejnym dniu warsztatów grupa była zaproszona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, gdzie funkcjonuje Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich. Pani Justyna Staszak i Pan Piotr Puczek przedstawili informację o Unii Europejskie i jej funduszach. Trzeci dzień związany był z prezentacją Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „SEKTOR 3”. Pamiętając o tym, że aktywność obywateli jest podstawą demokracji „SEKTOR 3” wspiera powstawanie i rozwój wrocławskich organizacji pozarządowych oraz inicjatyw społecznych. W tym celu prowadzi działalność szkoleniową, doradczą, informacyjną oraz udostępnia zasoby lokalowe i sprzętowe.

Warsztaty obywatelskie pozwoliły uczestnikom wyjazdu na zwiększenie świadomości obywatelskiej i wiedzy na temat działalności organizacji pozarządowych.

 
Półkolonia dla dzieci

W dniach 20.09.- 28.09 2015 r. zorganizowano półkolonię.
Wzięło w niej udział ok. 30 dzieci ze Świetlicy , jak również z terenu Lwowa i okolic(Gródek Jagielloński ). 
Głownym tematem oraz celem tych spotkań było zgłebienie wiary oraz poznanie relacji dziecka do Boga. W centrum każdego dnia była Eucharystia i przygotowanie do niej poprzez śpiew. W oparciu na ramowy plan dnia, każdy dzień miał swój temat religijny: wiara, modlitwa, Pismo Święte, przebaczenie, Kościół, Msza Święta. W miarę możliwosci było prowadzone krótkie rozważanie na początku dnia przez siostrę lub kapłana, jak również krótkie pogadanki w terenie.
Po śniadaniu podzielono dzieci na grupy wiekowe, w których organizowano zabawy i różnego rodzaju prace plastyczczne, dostosowane do tematyki dnia. Dla młodszej grupy były organizowane zabawy aktywizujące, natomiast dla starszych zabawy pod kątem integracyjnym i poznawczym.
W ostatnim dniu półkolonii odbyło sie uroczyste pożegnanie, na które zaproszeni byli rodzice. Dzieci przygotowały program taneczny i zaśpiewały piosenki, oraz zaprezentowały prace plastyczne zrobione w czasie zajęć. Uwieńczeniem była projekcja krótkiego filmu „Jak dobrze nam razem było…”.

 

 
Wyjazd integracyjny rodzin z Domowego Hospicjum dla dzieci

Od 12 do 14 czerwca odbył się pierwszy wyjazd integracyjny rodzin z Domowego Hospicjum dla dzieci.

Uczestniczyło w nim 11 rodzin ( 12 chorych dzieci, ich rodzice, rodzeństwo, krewni) – ponad 30 osób. W organizacji tego wyjazdu wzięli udział Rycerze Kolumba ze Lwowa. W ciągu trzech dni dzieci były badane przez specjalistów – rehabilitologa, logopedę, psychologa. Zostało zorganizowane przedstawienie Teatru Lalek, występ animatorów, fajerwerki. Rodzice podzielili się doświadczeniami i umiejętnościami w opiece nad chorymi dziećmi. Zorganizowali także dyskotekę oraz gimnastykę specjalistyczną dla dzieci. W niedzielę wszyscy mieli okazję uczestniczyć we Mszy Św. pod przewodnictwem Biskupa Mariana Buczka.

Był to pierwszy w Ukrainie wyjazd takiego typu dla chorych dzieci. Mamy nadzieję, że uda się nam zorganizować spotkanie kolejnie tego typu.

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 7